WELKOM

Actieplaform Praktijktesten Nu lanceert filmpje & website

Op 21 maart, de Internationale dag tegen racisme en discriminatie, lanceert Praktijktesten Nu een filmpje met 10 getuigenissen van discriminatie. In België bestaat er een uitgebreide anti-discriminatiewetgeving. In de praktijk wordt discriminatie echter zeer zelden bestraft omdat de bewijsvoering erg moeilijk is. Praktijktesten bieden hier de oplossing voor. Deze testen moeten dan ook zo snel mogelijk worden ingevoerd op alle bestuursniveaus. 
Bekijk de nieuwe website en het filmpje van het platform op www.praktijktestennu.be

_________________________________________________   Relaties en seksualiteit in superdiverse groepen

ella vzw werkte mee aan de realisatie van deze publicatie van Jong en Van Zin.  
Hoe begeleid je relationele en seksuele vorming in superdiverse groepen? Jongeren kunnen onderling erg  verschillen, op het vlak van geslacht, leeftijd en religie bijvoorbeeld. Maar ook in hun sociaal-economische  klasse of hun thuissituatie, gender, seksuele oriëntatie,... De realiteit is vaak veel complexer dan je op het  eerste zicht zou denken. Er kunnen dan ook verwarring, discussie of conflicten ontstaan als je het in een j  jongerengroep hebt over relaties en seksualiteit. Het boek What the Faq van Jong en Van Zin biedt heel wat  relevante achtergrondinformatie, concrete casussen en tips over relaties en seksualiteit bij jongeren.  Helemaal gratis en voor niets! Je vindt alle info op http://www.jongenvanzin.be/whatthefaq of via deze  rechtstreekse link naar de publicatie in PDF-formaat.

_____________________________________________
Nieuw project: Inclusief werken in de praktijk

Dit project wordt uitgevoerd met partnerorganisaties Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Kif Kif, Minderhedenforum, Hand in Hand en Uit de Marge. Het project wordt ondersteund door het departement Economie & Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is opgezet in de vorm van een vormings- en trainingstraject over anti-discriminatie en inclusie voor HR-professionelen van Brusselse ondernemingen. De vormingen bestaan uit verschillende luiken. Alle luiken behandelen niet alleen discriminatie als fenomeen, maar bespreken ook de rol van vooroordelen, stereotypen, beeldvorming,... die uiteindelijk kunnen leiden tot discriminatie. Meer info over het project vind je hier, of contacteer projectmedewerker Silke Hartmann.

____________________________________________  
Project: Mobiella

 In september is ella gestart met een nieuw project: Mobiella. Het project wordt ondersteund door  OCMW Gent en gaat over Vervoersarmoede bij kansarme vrouwen van etnisch-culturele  minderheden in de stadswijk Nieuw Gent. Het project bestaat uit een actieonderzoek waarin gepeild  wordt naar de mobiliteitsuitdagingen bij etnische minderheidsvrouwen. In een eerste fase zullen de  vervoerspatronen, vervoersmiddelen en knelpunten van de deelnemers in kaart gebracht worden. In  een tweede fase spreken we met sleutelinformanten van sociale organisaties, welzijnsorganisaties en  mobiliteitsverantwoordelijken van de Stad Gent. In een derde fase formuleren we een concreet  voorstel tot actie op het terrein en gaan we concrete oplossingen aanbieden.  Het doel is om  vrouwengemeenschappen te empoweren, om samen actiemogelijkheden te formuleren en  verschillende communicatiekanalen met burgers te installeren. Verder zullen de projectresultaten  verwerkt worden in een praktijkboek om de methodiek en resultaten te kunnen overdragen naar  andere stadswijken. Het project duurt 1 jaar. Voor meer informatie, contacteer projectmedewerker  Carolina Mojica

_____________________________________________ 
Actieplatform Praktijktesten Nu

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand, Uit de Marge, Kif Kif, Minderhedenforum, de Vlaamse  Jeugdraad, het Vlaamse Huurdersplatform en Ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen  discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calls te gebruiken in de strijd tegen  discriminatie. Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

  • praktijktesten en mystery calls in zowel de privé- als de publieke sector systematisch plaatsvinden in het kader van een overheidsinspectie op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
  • er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun opdracht om discriminatie aan te pakken.
Alle info over het platform & onze acties vind je hier

___________________________________________________________