WELKOM

Workshop: Ondernemen, iets voor jou? 17 juni 2016, Gent (i.s.m. IN-Gent en MicroStart)

"Ondernemen is een vak apart en enkel weggelegd voor durvers", hoor je wel eens. Is dit wel zo? Of kan ondernemen ook iets voor jou zijn? Via een getuigenis en concrete voorbeelden over ondernemerschap in Vlaanderen krijg je zicht op hoe het eigenlijk in elkaar zit. Zin om na te gaan wat zelfstandig ondernemen voor jou zou kunnen betekenen? Alle praktische info over deze workshop vind je hier.

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Gezocht: vrouwen die willen deelnemen aan een groepsgesprek over hun ervaringen met het leren van Nederlands

Wat vind jij van de Nederlandse lessen die je gevolgd hebt of aan het volgen bent?
Hoe heb je deze lessen ervaren of ervaar je deze lessen? Wat vind je positief? Wat vind je eerder negatief?
Hebben deze lessen jou geholpen in jouw zoektocht naar werk of naar een school of een woning of...?

Ella vzw wil zoveel mogelijk vrouwen aan het woord laten over hun ervaringen met het leren van Nederlands.
Wil jij ook jouw mening geven of jouw ervaringen delen met de andere vrouwen? Neem zeker deel aan de groepsgesprekken!

Dinsdag 26/4 om 10u  of woensdag 27/4 om 19u, locatie: IN-Gent, Koopvaardijlaan 3, 9000 Gent.

Indien mogelijk, graag een seintje vooraf aan Susan Pector of Burcu Korkmazer:

09 224 17 18 / 0488 85 67 43 of susan.pector@in-gent.be of burcu.korkmazer@in-gent.be

Voor meer info, contacteer ella-medewerker Fatma Arikoglu: Ella.farikoglu@amazone.be,  0485 64 06 06

______________________________________________________________________________________________

Project Arbeid: lees het volledige eindrapport

In 2015 voerde ella vzw een actie-onderzoek uit waarin vrouwen met een migratie-achtergrond hun stem lieten horen over hun ervaringen met en percepties over de Vlaamse arbeidsmarkt. Wij legden hun narratieven naast onze analyse van het activeringsbeleid, en kwamen tot de conclusie dat er een kloof bestaat tussen de manier waarop doelgroepen vandaag de dag geactiveerd worden, en de realiteit van het dagelijkse leven van veel mensen die tot doelgroepen worden gerekend. 

Het volledige verslag, met overzichtelijke conclusies en aanbevelingen vind je hier.

______________________________________________________________________________
Ontmoetingsdag Arbeid (31 oktober): verslag & foto's

Op 31 oktober 2015 was het Brusselse Amazonegebouw één grote ontmoetingsruimte. ella organiseerde die dag geen traditionele studiedag waarbij eenzijdige kennisoverdracht centraal stond, maar een dag waar vrouwen met een migratieachtergrond en hun (zelf)organisaties, werkgevers, beleidsmakers – en uitvoerders elkaar konden ontmoeten in een veilige context rond het thema werk. Een verslag, de presentaties en de foto's vind je hier.

____________________________________________________________________________________________________________

Ella vierde haar 15de verjaardag op vrijdag 20 november 2015!

ella vzw bestaat dit jaar 15 jaar en dat hebben we gevierd!

Het ella-feest van 20 november was de ideale gelegenheid om naar Brussel af te zakken voor een dag waar ontmoeting, uitwisseling en discussie centraal stonden. We organiseerd deze dag samen met Femma Intercultureel,  IVCA,  Federatie Wereldvrouwen en Al Abrar (meisjeswerking).

Voor een verslag en de foto's klik je hier

___________________________________________________________________________________

Actieplatform Praktijktesten Nu

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand, Uit de Marge, Kif Kif, Minderhedenforum, de Vlaamse Jeugdraad en Ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calls te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. 

Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

- praktijktesten en mystery calls in zowel de privé- als de publieke sector systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
- praktijktesten en mystery calls ook door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici mogen uitgevoerd worden
- er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun opdracht om discriminatie aan te pakken.
 
Alle info over het platform & onze acties vind je hier
 

______________________________________________________________________________

Einde van het project Cyberpesten

Tussen januari en juni voerde ella een verkennend onderzoek naar de beleving van cyberpesten bij meisjes met een migratieachtergrond. Het volledige rapport met onze bevindingen wordt momenteel afgewerkt en vind je weldra op deze website. De presentatie die key-note spreker Gie Deboutte gaf op onze studiedag van 26 mei vind je hier.

________________________________________________________________________________________________________

 

Vacature: ella is op zoek naar een vrijwilig medewerker (of stagiaire) communicatie

Voor: het zichtbaar maken van Ella en haar activiteiten op website, pers, sociale media
De volledige vacature vind je hier

 

_______________________________________________________________