WELKOM

Nieuw project: Mobiella

In september is ella gestart met een nieuw project: Mobiella. Het project wordt ondersteund door OCMW Gent en gaat over Vervoersarmoede bij kansarme vrouwen van etnisch-culturele minderheden in de stadswijk Nieuw Gent. Het project bestaat uit een actieonderzoek waarin gepeild wordt naar de mobiliteitsuitdagingen bij etnische minderheidsvrouwen. In een eerste fase zullen de vervoerspatronen, vervoersmiddelen en knelpunten van de deelnemers in kaart gebracht worden. In een tweede fase spreken we met sleutelinformanten van sociale organisaties, welzijnsorganisaties en mobiliteitsverantwoordelijken van de Stad Gent. In een derde fase formuleren we een concreet voorstel tot actie op het terrein en gaan we concrete oplossingen aanbieden.  Het doel is om vrouwengemeenschappen te empoweren, om samen actiemogelijkheden te formuleren en verschillende communicatiekanalen met burgers te installeren. Verder zullen de projectresultaten verwerkt worden in een praktijkboek om de methodiek en resultaten te kunnen overdragen naar andere stadswijken. Het project duurt 1 jaar.

___________________________________________________________________________

ella-event: Mind your business! 27 oktober 2016, Brussel

Ella onderzoekt momenteel het huidige informatie- en ondersteuningsaanbod voor startende ondernemers in Vlaanderen en Brussel.  
ella streeft naar een ondersteunend, inclusief en creatief ondernemersklimaat en een toegankelijke arbeidsmarkt voor iedereen.
Op 27 oktober organiseren we de avond ‘Mind your business’ in het Brusselse Amazone-gebouw.
Een inspirerende avond voor en door ondernemende vrouwen. Verder lezen en inschrijven.

___________________________________________________________________________________________

Inspiratiedag voor onderwijspersoneel: De diversiteitsdag voorbij.  28 oktober 2016, Schaarbeek

 çavaria, Merhaba, RoSa vzw, ella vzw, Wel Jong Niet Hetero en RainbowHouse Brussels nodigen je graag uit voor een een superdynamische dag met

inspirerende talks, boeiende workshops en leerrijke speeddates.  Voor iedereen die verder wil gaan dan de jaarlijkse 'Diversiteitsdag' op school, en de diversiteit in elke les wil binnenbrengen. Alle info vind je hier.

______________________________________________________________________________________

Project Arbeid: lees het volledige eindrapport

In 2015 voerde ella vzw een actie-onderzoek uit waarin vrouwen met een migratie-achtergrond hun stem lieten horen over hun ervaringen met en percepties over de Vlaamse arbeidsmarkt. Wij legden hun narratieven naast onze analyse van het activeringsbeleid, en kwamen tot de conclusie dat er een kloof bestaat tussen de manier waarop doelgroepen vandaag de dag geactiveerd worden, en de realiteit van het dagelijkse leven van veel mensen die tot doelgroepen worden gerekend. 

Het volledige verslag, met overzichtelijke conclusies en aanbevelingen vind je hier. Een verslag van de ontmoetingsdag Arbeid, met de presentaties en de foto's vind je hier.

____________________________________________________________________________________________________________

Ella vierde haar 15de verjaardag op vrijdag 20 november 2015!

ella vzw bestaat dit jaar 15 jaar en dat hebben we gevierd!

Het ella-feest van 20 november was de ideale gelegenheid om naar Brussel af te zakken voor een dag waar ontmoeting, uitwisseling en discussie centraal stonden. We organiseerd deze dag samen met Femma Intercultureel,  IVCA,  Federatie Wereldvrouwen en Al Abrar (meisjeswerking).

Voor een verslag en de foto's klik je hier

___________________________________________________________________________________

Actieplatform Praktijktesten Nu

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand, Uit de Marge, Kif Kif, Minderhedenforum, de Vlaamse Jeugdraad en Ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calls te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. 

Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

- praktijktesten en mystery calls in zowel de privé- als de publieke sector systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
- praktijktesten en mystery calls ook door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici mogen uitgevoerd worden
- er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun opdracht om discriminatie aan te pakken.
 
Alle info over het platform & onze acties vind je hier
 

______________________________________________________________________________

 

Vacature: ella is op zoek naar een vrijwilig medewerker (of stagiaire) communicatie

Voor: het zichtbaar maken van Ella en haar activiteiten op website, pers, sociale media
De volledige vacature vind je hier

 

_______________________________________________________________