WELKOM

Sabrina Mahfouz + Debat over feminisme in België (KVS & ella vzw)

 De Brits-Egyptische schrijfster, dichteres, performer en theaterauteur Sabrina  Mahfouz is de centrale gast tijdens de eerste SLOW-avond van de KVS. Na  residenties en producties in New York, Glasgow en Manchester won ze in 2014  de Fringe First Award (Edingburgh). In opdracht van The National Theatre of  Great Britain maakte ze een voorstelling over vrije meningsuiting in Egypte.    Feminisme, sociale onrechtvaardigheid en gender(on)gelijkheid zijn  terugkerende topics in haar werk. Naast de inspiratie die Brussel haar zal  bieden, zullen deze thema’s ongetwijfeld de rode draad vormen doorheen de  allereerste KVS SLOW-avond. 

 Na de voorstelling modereert Najet Boulafdal (MO*) een debat waarin  verschillende feministen en hun perspectieven aan bod komen, ism. Ella vzw.
 Wat betekent het om vrouw en feminist te zijn in België? Welke vrouwen komen  aan het woord en welke vrouwen krijgen zelden een stem in het  feminismedebat? En welke thema’s komen aan bod als het gaat over feminisme,  zelfbeschikking, diversiteitsdenken - en op welke manier? Hoe benaderen  vrouwen uit de MENA regio en/of vrouwen met een moslimachtergrond  feminisme? Wat betekent het voor hen en hoe krijgt hun feministisch  engagement al dan niet vorm? In dit panelgesprek gaan we dieper in op  feminisme en vrouwen met een moslimachtergrond.
 
Panelleden:
•    Iman Lechkar (Lecturer social work Odisee en postdoc researcher KULeuven)
•    Sayira Maruf (Bestuurslid Ella vzw kenniscentrum gender en etniciteit)
•    Assia Missaoui (Activist/lid BOEH)
•    Sam Mouissat (projectcoördinatrice, Merhaba

Datum: 25 november 2016
Locatie: KVS, Brussel
Inschrijven doe je via de website van de KVS

_________________________________________________________________________Nieuw project: Inclusief werken in de praktijk

Dit project wordt uitgevoerd met partnerorganisaties Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Kif Kif, Minderhedenforum, Hand in Hand en Uit de Marge. Het project wordt ondersteund door het departement Economie & Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is opgezet in de vorm van een vormings- en trainingstraject voor HR-professionelen van Brusselse ondernemingen. De vormingen bestaan uit verschillende luiken. Alle luiken behandelen niet alleen discriminatie als fenomeen, maar bespreken ook de rol van vooroordelen, stereotypen, beeldvorming,... die uiteindelijk kunnen leiden tot discriminatie. Alle info over het project vind je hier

_______________________________________________________

Project: Mobiella

In september is ella gestart met een nieuw project: Mobiella. Het project wordt ondersteund door OCMW Gent en gaat over Vervoersarmoede bij kansarme vrouwen van etnisch-culturele minderheden in de stadswijk Nieuw Gent. Het project bestaat uit een actieonderzoek waarin gepeild wordt naar de mobiliteitsuitdagingen bij etnische minderheidsvrouwen. In een eerste fase zullen de vervoerspatronen, vervoersmiddelen en knelpunten van de deelnemers in kaart gebracht worden. In een tweede fase spreken we met sleutelinformanten van sociale organisaties, welzijnsorganisaties en mobiliteitsverantwoordelijken van de Stad Gent. In een derde fase formuleren we een concreet voorstel tot actie op het terrein en gaan we concrete oplossingen aanbieden.  Het doel is om vrouwengemeenschappen te empoweren, om samen actiemogelijkheden te formuleren en verschillende communicatiekanalen met burgers te installeren. Verder zullen de projectresultaten verwerkt worden in een praktijkboek om de methodiek en resultaten te kunnen overdragen naar andere stadswijken. Het project duurt 1 jaar.

_______________________________________________________________

Project Arbeid: lees het volledige eindrapport

In 2015 voerde ella vzw een actie-onderzoek uit waarin vrouwen met een migratie-achtergrond hun stem lieten horen over hun ervaringen met en percepties over de Vlaamse arbeidsmarkt. Wij legden hun narratieven naast onze analyse van het activeringsbeleid, en kwamen tot de conclusie dat er een kloof bestaat tussen de manier waarop doelgroepen vandaag de dag geactiveerd worden, en de realiteit van het dagelijkse leven van veel mensen die tot doelgroepen worden gerekend. 

Het volledige verslag, met overzichtelijke conclusies en aanbevelingen vind je hier. Een verslag van de ontmoetingsdag Arbeid, met de presentaties en de foto's vind je hier.

___________________________________________________________________

Ella vierde haar 15de verjaardag op vrijdag 20 november 2015!

ella vzw bestaat dit jaar 15 jaar en dat hebben we gevierd!

Het ella-feest van 20 november was de ideale gelegenheid om naar Brussel af te zakken voor een dag waar ontmoeting, uitwisseling en discussie centraal stonden. We organiseerd deze dag samen met Femma Intercultureel,  IVCA,  Federatie Wereldvrouwen en Al Abrar (meisjeswerking).

Voor een verslag en de foto's klik je hier

___________________________________________________________________________________

Actieplatform Praktijktesten Nu

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand, Uit de Marge, Kif Kif, Minderhedenforum, de Vlaamse Jeugdraad en Ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calls te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. 

Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

- praktijktesten en mystery calls in zowel de privé- als de publieke sector systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
- praktijktesten en mystery calls ook door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici mogen uitgevoerd worden
- er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun opdracht om discriminatie aan te pakken.
 
Alle info over het platform & onze acties vind je hier
 

______________________________________________________________________________

 

Vacature: ella is op zoek naar een vrijwilig medewerker (of stagiaire) communicatie

Voor: het zichtbaar maken van Ella en haar activiteiten op website, pers, sociale media
De volledige vacature vind je hier

 

_______________________________________________________________