ella: kenniscentrum gender en etniciteit

Welkom op de site van ella, kenniscentrum voor gender & etniciteit.

Ella is een vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor de bevordering van het emancipatie- en participatieproces van meisjes en vrouwen uit etnisch-culturele minderheids (ECM) groepen in Brussel en heel Vlaanderen. De vereniging werd in 1999 opgericht onder de noemer Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV).

Op individueel vlak stimuleert ella vzw meisjes en vrouwen (maar ook jongens en mannen) in het maken van hun eigen keuzes. Op collectief vlak voedt ella binnen diverse ECM het debat rond thema’s te maken met genderongelijkheid. Anderzijds benadert ella de diversiteit binnen diverse etnische minderheden en binnen de ruimere samenleving op een positieve en creatieve manier. ella ondersteunt de emancipatie op intern als extern niveau. Intern wordt de emancipatie van meisjes en vrouwen binnen de eigen gemeenschap nagestreefd. Extern wordt de participatie en opname van een rol binnen verschillende domeinen in de samenleving gestimuleerd.

Onze activiteiten:

 • ella ontwikkelt expertise rond gender, etniciteit en op het snijvlak tussen beide
 • ella ontwikkelt cahiers, sensibiliseringscampagnes, methodieken en vormingspakketten voor verschillende groepen, gaande van jongerenwerkingen en scholen tot (zelf)organisaties, hulpverleners en bedrijven 
 • ella biedt vormingen, trainingen en lezingen aan over een tal van onderwerpen
 • ella organiseert lezingen, debatten, studiedagen en conferenties  
 • ella neemt deel aan het publieke debat via de media
 • ella biedt informatie aan of verwijst door bij vragen over gender en etniciteitsthema’s

  Onder over ella vind je algemene informatie over de organisatie

  Onder aanbod vind je meer over ons aanbod aan producten en training

  Onder thema’s vind je informatie over onze expertise en projecten

  Onder actueel vind je de agenda, persberichten en opiniestukken

   

  English      Le français       Turkish Arabic