U bent hier

Panels & studiedagen

Rondetafel: Empowerment door taal?

In 2016 peilde ella vzw via een actie-onderzoek naar de ervaringen van vrouwen met lessen Nederlands. Hoe ervaren ze de lessen? Waarvoor gebruiken ze het Nederlands dat ze leren? Helpt de kennis van het Nederlands om hun positie te versterken? In dit dossier zijn de ervaringen van vrouwen met NT2 en hun trajecten naar werk en opleiding gebundeld. Het is het resultaat van een verkennend onderzoek naar een thematiek die brandend actueel is. Een dossier dat naadloos aansluit bij de missie van ella. Vrouwen met een migratieachtergrond hebben vaker te maken met meervoudige vormen van achterstelling. Ze hebben immers niet alleen te maken met stereotiepe genderpatronen maar kampen ook met uitsluiting op het vlak van afkomst, religie, taal, klasse etc. In deze tijden van ‘identiteitspolitiek’ waar taal of het Nederlands prominent deel van uitmaakt, is het van groot belang om de impact van een taalbeleid kritisch onder de loep te nemen.

Save the date: Op 26 oktober 2017 organiseert ella vzw een rondetafel over het vraagstuk ‘Empowerment door taal?’ Meer info volgt later. 

____________________________________________

Anders gaan werken. Percepties en ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond op de Vlaamse arbeidsmarkt   ~   31 oktober 2015, Amazone (Brussel)

Deze dag was een ontmoeting tussen vrouwen die kwamen vertellen over hun ervaringen met werk en werk zoeken, en beleidsmakers, toeleiders, trajectbegeleiders en onderzoekers. Merel Terlien stelde de resultaten van het project Anders gaan werken voor.

Het verslag en de foto's van de dag vind je hier. Je kan hier het volledige onderzoeksrapport downloaden.

____________________________________________________________

Ella blaast 15 kaarsjes uit!  ~  20 november 2015, De Markten (Brussel)

 

Ella bestaat 15 jaar, en dat hebben we gevierd! Vrouwen (en mannen) uit diverse sectoren en vrouwenorganisaties hebben op ons verjaardagsfeest deelgenomen aan debattafels en ontspannende workshops. De dag werd afgesloten met een feestelijk buffet en een fijne babbel. 

Bedankt aan iedereen die aanwezig was!

Hier kan je het openingswoord van Sophie Withaeckx lezen.  Binnenkort verschijnen hier ook de verslagen en de aanbevelingen van de debattafels (Vergrijzing; Gender, Migratie & Zorg; Ondernemen; Verenigingsleven).