U bent hier

VORMINGEN

RELATIEVORMING

Huwelijksmigratie

ella biedt vorming aan over  wat het betekent indien partnerkeuze de landsgrenzen overschrijdt. We hebben hiervoor verschillende methodieken ontwikkeld.

Methodiek: Verliefd, Verloofd, Getrouwd.

Dit is een methodiekenbox met twee DVD’s, een handleiding en een informatiebrochure. De DVD’s bevatten Turkse, Marokkaanse en Nederlandstalige getuigenissen over liefde, huwelijk en migratie (30 en 45 minuten, met ondertitels in het Nederlands).

Methodiek: Geef je huwelijkskaart een bestemming.

In deze versterkende groepsmethodiek ligt de nadruk niet alleen op de individuele dromen en wensen, krachten en competenties maar ook op de maatschappelijke en historische context. Kortom, de focus ligt op positieversterking en emancipatie, door in te zoomen op de eigen initiatieven, sterktes, dromen, talenten en competenties van de huwelijksmigrant.

Deze methodiek, die kan variëren naargelang de samenstelling van de groep, is bedoeld voor onthaalbureaus en voor iedereen die met groepen huwelijksmigranten werkt. Ella wil de deelnemers zelf op een visuele manier in beeld laten brengen hoe hun eigen (groei)traject eruit ziet, op een realistische en meetbare manier.

De aangeboden tool voor hulpverleners haalt aandachtspunten aan bij het werken met (huwelijks)migranten.

Dit volledige pakket is verkrijgbaar bij ella voor 25 euro (+ 10 euro verzendingskosten). Voor wie dit wenst, kunnen we train-the-trainer sessies organiseren. Neem hiervoor contact op met ella.info@amazone.be 

 

Gemengde relaties

Vorming en praktische tips & tricks voor een succesvolle aanvaarding en hulpverlening rond dit thema.

Methodiek: Cahier Gemengde relaties & Gemengde gevoelens (55 p) met methodiekenbundel (32 p) en DVD Mix & match made in heaven (40 min).

Seksuele oriëntatie

Vorming om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. In de vorming wordt de relatie gelegd tussen gender, diversiteit, holebiseksualiteit, identiteit en religie.

Methodiek: Recht op liefde: Seksuele diversiteit bespreekbaar maken bij etnisch-culturele minderheden. (69 p.) Methodiek met bijbehorende DVD met interviews met schriftgeleerden uit het christendom, de islam en het jodendom.

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Studieoriëntering allochtone jongeren

Met onze vorming willen we jongeren doen nadenken over de mogelijkheid om verder te studeren. Doel is om  jongeren rond dit thema te empoweren zonder de uitdagingen en hindernissen uit de weg te gaan.

Brochure: Winst for life – informatiebrochure rond studiekeuze (39 p)

Methodiek: Winst for life – DVD (40 minuten)  en methodiekenbundel rond studiekeuze.  (6 fiches  en werkmap studiekeuze 22 p)

Genderbewust opvoeden als ouder

Een instrument voor begeleiders die werken met moedergroepen, vadergroepen, kortom met ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar uit etnisch-culturele minderheden.

Methodiek: Gezocht: genderbewuste ouders. Methodiekenbundel.  (Handleiding 16 p, 8 fiches, 6 p kaarten)

 

Vrijetijdsbesteding bij jongeren van etnisch-culturele minderheden

Methodiek: Voorleesuurtjes en voetballessen: vormingspakket DVD (30 min) +bundel (26 p) over vrijetijdsbesteding bij allochtone kinderen en jongeren.

Methodieken rond het werken met jongeren van etnisch culturele minderheden:

Methodiek: Methodiekenbundel II ervaringen en initiatieven rond de verhoging van de cultuurparticipatie van allochtone jongeren

Methodiekenbundel II.  Ervaringen en initiatieven rond de verhoging van de cultuurparticipatie van allochtone jongeren. (71 p)

 

IDENTITEIT, GENDER EN ROLPATRONEN

Beeldvorming en identiteit bij jongeren

Een ideale taal voor discussies in de klas of in groep om rond identiteit en beeldvorming op dynamische wijze aan de slag te gaan!

Methodiek: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Over beeldvorming en identiteit bij jongeren.
Methodiekenbundel (40 p) en DVD Gemeenschappelijke ruimte (60 min).

Brochure:  De sluier opgelicht. Meisjes met en zonder hoofddoek in de klas: handvaten voor leerkrachten en directies. (49p)

 

Rollenpatronen

ella heeft doorheen de jaren een ruime ervaring opgebouwd in het aanbieden van vorming over het doorbreken van traditionele denkkaders over de rolverdeling tussen man en vrouw. We hebben hiervoor verschillende publicaties ontwikkeld.

Methodiek: Prinsessen en Players. Educatief materiaal over rolpatronen en stereotypes.
Methodiekenbundel (8 p en 11 fiches) en interactieve DVD (10 min).

Brochure: Terugblik op 2 jaar werken rond rolpatronen. Verslagboek van de Leila en Ali-campagne. (32 p.)

Ander: Verjaardagskalender rolpatronen. Verjaardagskalender waarin aan de hand van ludieke cartoons rolpatronen onder de loep worden genomen.
(Gratis te verkrijgen bij ella)

EER- EN GENDERGERELATEERD GEWELD

ella biedt vorming aan voor mensen die meer wensen te weten over gendergerelateerd en eergerelateerd geweld.

Cahier: Wat is eerbaar aan geweld? Publicatie waarin het fenomeen ‘eergerelateerd geweld’ gekaderd wordt.

Methodiek: Poppentheater Wat is eerbaar aan geweld. 

VORMINGEN OP MAAT

Islam en hoofddoekendebat
Vruchtbaarheid, kinderwens en vruchtbaarheidsproblemen in andere culturen
Gender en diversiteit
Vrijetijdsbesteding bij jongeren van etnisch culturele minderheden
Identiteitsbeleving bij nakomelingen uit gemengde gezinnen/relaties
Gender en religie
Weerbaarheid bij meisjes uit etnisch culturele minderheden