You are here

NIEUWSBRIEF

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2016

1.  Rapport Vrouwen met een Migratieachtergrond op de Arbeidsmarkt

In 2015 voerde ella een actie-onderzoek uit naar de positie van vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktpositie van vrouwen met een migratieachtergrond is nergens precairder in de OESO-regio dan in België.
Een precaire arbeidsmarktpositie gaat dikwijls gepaard met socio-economische kwetsbaarheid, armoede, een verminderd gevoel van welzijn en anderevormen van uitsluiting. ella sprak met vele vrouwen over hun positie, ervaringen, noden én hun voorstellen voor verbetering. Op basis hiervan en een ruimere beleidsanalyse, formuleerden wij pistes omhoog, want die zijn er zeker.

Rond Internationale Vrouwendag (8 maart) van dit jaar lanceren we het eindrapport. Je kunt het dan tevens gratis raadplegen via onze website www.ellavzw.be

2. Vormingen Arbeid

Op basis van de bevindingen van het actie-onderzoek over de positie en ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt, hebben wij een vorming ontwikkeld voor toeleiders en beleidsmakers Werk, Gelijke Kansen en Inburgering en Integratie. In de vorming analyseren we het arbeids-, integratie- en gelijke kansenbeleid en het werk van de verschillende instanties en dienstverleners met behulp van een kruispuntperspectief. In hoeverre is dat beleid, en zijn die diensten, toegesneden op de noden van In hoeverre is dat beleid, en zijn die diensten, toegesneden op de noden van vrouwen met een migratieachtergrond? Wat zijn hun noden eigenlijk? Wat zijn de huidige lancunes, en wat kan er verbeterd worden? In het tweede deel denken we actief na over concrete pistes omhoog en gaan we aan de slag met casussen die jullie zelf aanbrengen uit de praktijk. Het belooft een interactieve workshop te worden met zeer concrete handvatten voor verandering.

De eerste vorming gaat door op dinsdag 19 april van 10:00-16:00 uur op een centrale locatie in Brussel.  De prijs voor deze vorming bedraagt 65 euro, documentatiemateriaal en lunchpakket inbegrepen. Je kan inschrijven tot 11 april.
De tweede vorming is voorzien voor medio november.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij Merel Terlien (ella.mterlien@amazone.be)
Graag tot dan!

 

(ella.mterlien@amazone.be)

Graag tot dan!

 

3. Actie-platform Vrouwen met een Migratieachtergrond op de Arbeidsmarkt (VMA)

ella heeft het iniatief genomen voor de oprichting van een actie-platform ter verbetering van de positie van vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Eén van de speerpunten van het platform is kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang voor alle vrouwen.

Inclusieve kinderopvang is immers een belangrijke randvoorwaarde voor de arbeidsparticipatie van vrouwen – zeker voor vrouwen in precaire posities. Het platform komt op 7 maart, aan de vooravond van Internationale Vrouwendag (8 maart), voor een tweede keer samen in Amazone. Heb je zin om mee te strijden voor een toegankelijke arbeidsmarkt met goede randvoorwaarden en –faciliteiten? Stuur dan een mailtje naar ella.mterlien@amazone.be

4. Project Ondernemen

Dit jaar duikt ella onder in de wereld van onderneem.st.ers! Veel vrouwen met een migratieachtergrond dromen ervan om te beginnen als zelfstandige. In hoeverre is het huidige aanbod voor (pre-)starters toegankelijk voor hen?

In welke mate sluit het aan bij hun noden en behoeften als vrouw en migrante? ella trekt een jaar lang op onderzoek uit. Onze missie is om de ondersteuning van (gedroomde) onderneemsters met een migratieachtergrond te verbeteren. Tevens willen wij pre-startsters en onderneemsters die reeds gestart zijn versterken, met elkaar in contact brengen en zichtbaar maken. Heb je ideëen of doe je graag mee aan een verkennende workshop voor pre-startsters? Leuk! Neem vrijblijvend contact op met onze projectmedewerkster Ondernemen Merel: ella.mterlien@amazone.be

 

5. ella-vormingen in het vooruitzicht

Deze vormingen zijn gepland bij ella:

Op het kruispunt van gender en cultuur in de hulpverlening. ~ 22 maart 2016, Brussel.

cid:image007.jpg@01D191C0.E9309A80

Deze vorming geeft een breed inzicht in de mechanismen van gender en cultuur, en in de manieren waarop deze op elkaar kunnen inwerken. De vorming richt zich naar hulpverleners, sociaal werkers,  en andere professionelen die werken met vrouwen uit etnisch-culturele minderheden.

Voor info & inschrijvingen, klik hier.

Bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. (i.s.m. vzw Merhaba) ~ 14 april 2016, Brussel

cid:image008.jpg@01D191C0.E9309A80

De handleiding Recht op Liefde (2014) werd ontwikkeld door ella vzw & Merhaba vzw om op een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken met die groepen en gemeenschappen waarin seksuele diversiteit en met name holebiseksualiteit een gevoelig thema is. In deze basistraining leren de deelnemers het thema bespreekbaar te maken en de tolerantiegraad te verhogen.

Voor info & inschrijvingen, klik hier.

Identiteit en beeldvorming bij jongeren. ~ 10 mei 2016, Brussel

cid:image009.jpg@01D191C0.E9309A80

Met deze vorming op basis van de methodiekenmap Spiegeltje Spiegeltje aan de wand… willen we  onderwijspersoneel en begeleiders van jongeren concrete tools aanreiken voor de ondersteuning van jongeren in hun zoektocht naar een meer evenwichtige identiteit(svorming) en een betere beeldvorming.

Voor info & inschrijvingen, klik hier.

Kruispuntdenken in de praktijk. ~ 26 mei 2016, Brussel

cid:image010.jpg@01D191C0.E9309A80

In 2014 ontwikkelde ella vzw de handleiding Kruispuntdenken in de Praktijk, om organisaties op weg te helpen naar een werking die zo inclusief mogelijk is en rekening houdt met het feit dat mensen vaak getroffen worden door meerdere, op elkaar inwerkende, uitsluitingsgronden (etniciteit, geslacht, klasse, gezondheid, etc.). In deze vorming gaan we in op wat kruispuntdenken vraagt van de organisatie (structuur, cultuur, personeelsbeleid,…) en welke effecten je kan verwachten.

Voor info & inschrijvingen, klik hier.

Inleiding in gender, etniciteit en seksuele diversiteit.  (i.s.m. vzw Merhaba) ~ 9 juni 2016, Brussel

Deze vorming biedt een korte inleiding in de theorieën achter de concepten gender, etniciteit, seksuele diversiteit. Op welke manieren worden deze termen ingevuld, in een professionele context, een beleidscontext, een middenveldorganisatie? Welke (politieke) visies op gelijkheid en verschil zijn met deze concepten verbonden? Op welke manier worden deze visies in de praktijk omgezet door u, als diversiteitsverantwoordelijke, beleidsmaker gelijke kansen, schrijver van actieplannen gelijke kansen en diversiteit ?

Voor info & inschrijvingen, klik hier.

Ella - Kenniscentrum Gender en Etniciteit
Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
Tel 02 229 38 95
ella.info@amazone.be  www.ellavzw.be

 
 

© Ella – Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?

Stuur een mailtje naar ella.info@amazone.be