You are here

Handleiding Intersectioneel denken

Intersectioneel denken. Handleiding voor professionelen die intersectionaliteit of kruispuntdenken in de eigen organisatie willen toepassen.

http://www.ellavzw.be/sites/default/files/uploads/2014-12-01%2016.16.59.jpg

 Intersectionaliteit of kruispuntdenken is onmisbaar voor iedereen die strijdt tegen verschillende vormen van uitsluiting en onderdrukking. Intersectionaliteit is een benadering die de  samenloop van discriminatiegronden ('meervoudige discriminatie') en de dynamiek die daaruit voortvloeit, zichtbaar maakt. Dit perspectief helpt meer complete oplossingen te formuleren  die rekening houden met de verschillende aspecten die onze posities, onze kansen, onze privileges (of het gebrek daaraan) bepalen. Het is een andere manier van kijken naar de realiteit  dan we doorgaans gewend zijn.

In deze handleiding wordt uitgelegd wat intersectionaliteit precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en diversiteit, en worden concrete tips gegeven voor (medewerkers en bestuurders) van organisaties.

 

De handleiding vormt ook de basis van onze vorming "Kruispuntdenken in de praktijk".

Info & inschrijvingen: ella.info@amazone.be