U bent hier

Ontmoetingsdag Arbeid

Studie- en ontmoetingsdag: Anders gaan werken. Percepties en ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond op de Vlaamse arbeidsmarkt   ~   31 oktober 2015, Amazone (Brussel)

Op 31 oktober 2015 was het Brusselse Amazone* één grote ontmoetingsruimte. ella vzw organiseerde die dag geen traditionele studiedag waarbij eenzijdige kennisoverdracht centraal stond, maar een dag waar vrouwen met een migratieachtergrond en hun (zelf)organisaties, werkgevers, beleidsmakers – en uitvoerders elkaar konden ontmoeten in een veilige context rond het thema werk. Er was veel  belangstelling. Er moesten geregeld extra stoelen worden bijgezet. De verhouding aanwezige vrouwen/beleidsmakers en –uitvoerders was 50/50. De emoties liepen  soms hoog op. Dat is begrijpelijk gezien de precaire positie van vrouwen met een migratieachtergrond op de Belgische arbeidsmarkt. België scoort zeer slecht als het  gaat om de tewerkstelling van vrouwen met een migratieachtergrond; ons land is een van de slechtste leerlingen van de klas in de EU en binnen de OESO. Veel  vrouwen ervaren een beperkte toegang tot de betaalde arbeidsmarkt. Eenmaal aan het werk zijn zij vaak tewerkgesteld in deeltijdse jobs met lage lonen en onzekere  statuten.

 

De dag werd geopend door Sarah Scheepers (coördinator ella vzw), Samira Chahbouni (vrijwilligster bij ella rond het thema werk), Katrien Suijs (consulente VDAB  Antwerpen) en Warda El-Kaddouri (Belgisch VN-Jongerenvertegenwoordigster). Sarah, Samira, Katrien en Warda gaven alle vier vanuit hun eigen positie en  ervaringen aan waarom zij een ontmoetingsdag rond het thema arbeid en vrouwen met een migratieachtergrond zo ontzettend belangrijk en waardevol vinden.

Na het welkomstwoord stelde ella-medewerkster Merel Terlien het project ‘Anders gaan werken: de ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond op de  arbeidsmarkt’ voor waarbinnen de Ontmoetingsdag Arbeid kadert. Merel heeft een jaar lang vrouwen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Nederlandstalig  Brussel bevraagd over hun ervaringen met het zoeken van betaald werk. Tevens heeft zij gesproken met verschillende sleutelactoren op het vlak van  arbeidsmarktbeleid. Eind december 2015 bundelt ze haar onderzoeksresultaten in een rapport dat gratis beschikbaar zal worden gesteld op deze website.  

Na de presentatie van Merel was het tijd voor toneel. ’t arsenaal Mechelen bracht de prikkelende, grappige en soms ontroerende voorstelling ‘Dis-moi wie ik ben’. De  actrices Aicha Cissé en Aminata Demba gaven een inkijkje in hun leven als zwarte vrouw in een overwegend wit Vlaanderen. Na afloop modereerde Carolina Maciel  De Franca een gesprek met het publiek over de thema’s die werden aangesneden in de voorstelling. Het was een feest van herkenning.

Het namiddagprogramma begon met een speeddating. Veertig minuten lang gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over verschillende centrale deelthema’s zoals het taalbeleid van de VDAB, de verantwoordelijkheid van werkgevers en neutraliteitsclausules voor werknemers (het hoofddoekenverbod). Er was veel te vertellen, veel uit te wisselen. Een gesprek van tien minuten was niet genoeg. Vandaar dat er uiteindelijk werd gekozen voor twee gespreksrondes van 20 minuten.

Na de speeddating werd in de conferentiezaal het plenaire programma voortgezet met onder meer de presentatie van de centrale conclusies van het actie-onderzoek naar de ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond op de Vlaamse arbeidsmarkt. Onderaan dit verslag kan de powerpointpresentatie gedownload worden.  

Vanaf 14u10 vond er in twee kleinere ruimtes een versterkend matineeprogramma plaats voor vrouwen. Katrien Boone van TGI vzw bood een workshop weerbaarheid en veerkracht aan. Sabine Meyers van Dru Yam gaf een mini-cursus mindfulness en yoga.

Aan het einde van de namiddag presenteerden het Minderhedenforum en VDAB Antwerpen hun werking. Het Work Up-programma van het Minderhedenforum en een tewerkstellingsproject van VDAB Antwerpen en Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen (IVCA) zijn twee vernieuwende en waardevolle bestaande praktijken als het gaat om de versterking van de arbeidsmarktpositie van vrouwen met een migratieachtergrond in Vlaanderen.

De dag werd afgesloten met een debat over de huidige positie van vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt, recente beleidsontwikkelingen en pistes omhoog. Yasmine Kherbache (Vlaams Volksvertegenwoordiger sp.a), Nele Spaas (Minderhedenforum), Caroline Deiteren (UNIZO), Helga Coppen (ABVV) en Patrick Noël Vercuysse (VDAB Antwerpen) kruisten de degens onder leiding van Samira Bendadi (redacteur Diversiteit bij MO*) die het gesprek modereerde.
 

Na een glaasje en een hapje keerde iedereen, hopelijk geïnspireerd en strijdbaar, huiswaarts.
ella zal erover waken dat het thema hoog op de politieke agenda blijft staan. Na afloop van de dag hebben verschillende organisaties alvast het plan opgevat om een actieplatform op te richten dat deze thematiek verder opvolgt.

We willen iedereen die hielp om van deze ontmoetingsdag een succes te maken, van harte bedanken.

*Amazone is het Belgisch Kruispunt Gendergelijkheid én de thuisbasis van veel vrouwenorganisaties waaronder sinds 2015 ook ella vzw.

De ontmoetingsdag werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en Gelijke Kansen Vlaanderen.

Foto's: Patrick De Ceuster