U bent hier

Anders gaan werken: vrouwen met een migratieachtergrond op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Nood aan een specifiek arbeidsmarktbeleid voor vrouwen met een migratieachtergrond

(het volledige rapport kan gedownload worden onderaan deze pagina)

Huidige situatie zorgwekkend
ella |Kenniscentrum gender en etniciteit lanceert op Internationale Vrouwendag het onderzoeksrapport ‘Anders gaan werken: vrouwen met een migratieachtergrond op de Vlaamse arbeidsmarkt’. Het rapport is het resultaat van een kwalitatief actie-onderzoek waarin gepeild werd naar de ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt of op zoek naar betaald werk. De resultaten zijn zorgwekkend. Het merendeel van de vrouwen die wij hebben geïnterviewd heeft momenteel geen betaald werk. Zij rapporteren veel obstakels op hun weg naar de arbeidsmarkt. Onder meer discriminatie op grond van taal, etniciteit, religie/levensbeschouwing, gender en/of een combinatie van deze discriminatiegronden. Door de huidige institutionele én thematische indeling is het echter zeer moeilijk om dergelijke, veelal meervoudige klachten, integraal te behandelen. Ook de moeizame combinatie betaalde arbeid en gezin vormt voor veel vrouwen een probleem. Nieuwkomers hebben de grootste moeite om hun diploma te laten erkennen in Vlaanderen. Het huidige beleid voor de erkenning van Elders Verworven Competenties (EVC) is nog onvoldoende in staat om de competenties en vaardigheden van vrouwen met een migratieachtergrond te valoriseren. Dit is echter van groot belang; veel vaardigheden hebben zij immers opgedaan buiten het Vlaamse onderwijssysteem. Dit geldt in de eerste plaats voor vrouwelijke nieuwkomers en huwelijksmigranten.

Momenteel ontbreekt het voor vrouwen met een migratieachtergrond aan structurele randvoorwaarden om werk te vinden. De arbeidsmarkt is daarmee voor veel vrouwen ontoegankelijk. Dit terwijl arbeid een recht is en een belangrijk en krachtig middel tegen armoede, zeker voor alleenstaande vrouwen.

 

Geen beleid
De positie van vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt wordt met de regelmaat van de klok gelaakt, in december 2015 nog door partijvoorzitster van de Open VLD Gwendolyn Rutten.  Nochtens wordt er geen enkel beleid gevoerd dat vrouwen met een migratieachtergrond gericht tracht te ondersteunen op hun weg naar de arbeidsmarkt. Wij stellen zelfs vast dat een doelgroepenkader steeds verder losgelaten binnen het tewerkstellingsbeleid. Ook wordt het voeren van een diversiteitsbeleid steeds meer aan werkgevers overgelaten terwijl blijkt dat zij zich vaak niet bewust zijn van het feit dat bepaalde groepen structureel achterblijven op de arbeidsmarkt en zij geneigd zijn om mensen aan te werven die op hen lijken. Hierdoor vallen kwetsbare groepen stelselmatig uit de boot.

Veel onbetaald werk
De vrouwen die ella heeft geïnterviewd die momenteel niet betaald werken nemen zeer veel onbetaalde sociale (maatschappelijke) en reproductieve arbeid op. Mogelijks omdat zij geen toegang vinden tot de betaalde arbeidsmarkt. Deze onbetaalde arbeid is doorgaans onzichtbaar en wordt nauwelijks gevaloriseerd. De onzichtbaarheid van dit werk draagt in alle waarschijnlijkheid bij aan de steoreotiepe beeldvorming van vrouwen met een migratieachtergrond.

Ella pleit onder meer voor een sociaal en gendersensitief tewerkstellingsbeleid dat vrouwen versterkt, ontlast en omkadert in hun zoektocht naar werk. Tevens pleit ella voor een repressief beleid dat van discriminatie werkelijk iets onduldbaar maakt. 

 

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE RAPPORT: