U bent hier

Gezocht: ondernemer (v). Ondernemerschap in intersectioneel perspectief.

Gezocht: ondernemer (v). Ondernemerschap in intersectioneel perspectief. 

Dit dossier is één van de resultaten van het project ‘Gezocht: ondernemer (v). Ondernemen in intersectioneel[1] perspectief’ dat startte op 1 februari 2016 en eindigde op 31 januari 2017. Het project werd volledig gesteund door Gelijke Kansen Vlaanderen. In het kader van het project vonden verschillende activiteiten plaats. Zo organiseerde ella in juni 2016 in samenwerking met Univers’elle (het vrouwennetwerk van IN-Gent vzw) en microStart Gent de workshop ‘Ondernemen voor beginners’ in de Gentse Kongostraat. In het najaar volgde er de online cursus ‘Ga ervoor. Handvatten voor het starten van een eigen zaak’, bestaande uit negen video’s met opdrachten, in samenwerking met Victoria Vandersteen van TradAction waar zich ruim 100 deelne.e.m.st.ers voor inschreven[2].

Eind oktober vond de informatie- en inspiratieavond ‘Mind your business’ plaats in het Brusselse Amazone. Vier onderneemsters van etnisch-culturele minderheidsgroepen vertelden over hun zaak en het traject dat zij hebben afgelegd. Op het podium verschenen verschillende rolmodellen met zaken in diverse sectoren. Tevens was er een Q&A-sessie met deskundigen van onder andere Unizo en Zenito. Het was een feestelijke, inspirerende avond waar een foto- en videoverslag van is gemaakt[3]. Ook gaf ella een jaaragenda (2017) uit met als thema ‘vrouwelijk ondernemerschap’. 

 

Onderzoeksvragen en -opzet
Voor het actie-onderzoek waar dit rapport het resultaat van is, sprak ella met onderneemsters met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel.
Wat voor zelfstandige activiteit willen zij starten, waarom overwegen zij zelfstandig ondernemerschap, zijn zij vertrouwd met het aanbod voor startende ondernemers, waar kloppen zij aan voor informatie en ondersteuning en hebben zij noden waar het huidige aanbod (nog) niet aan beantwoordt?

Aan de hand van gesprekken met vrouwelijke (pre-)starters[4] met een migratieachtergrond, interviews met medewerk.st.ers van generieke ondernemersorganisaties en projecten en initiatieven voor doelgroepen én literatuuronderzoek[5], kwamen wij tot dit dossier waarin we nagaan in hoeverre de initiële hypothese die ella in 2015 formuleerde, klopt. We vertrekken daarbij steeds vanuit de positie en verhalen van de bevraagde en geïnterviewde onderneemsters.
De initiële hypothese van ella uit 2015 valt uiteen in twee vragen:

  • Is het zo dat het huidige aanbod voor (pre-)startende ondernemers zich primair richt op vrouwen enerzijds en mensen met een migratieachtergrond anderzijds en dat de assen gender en etniciteit niet systematisch gekruist worden?
  • In hoeverre worden vrouwelijke (aspirant-)ondernemers met een migratieachtergrond bereikt en bediend door het aanbod voor startende ondernemers?

De bovenstaande vragen worden aan het einde van het rapport, na een overzicht van de ruimere context en de belangrijkste bevindingen van het kwalitatieve actie-onderzoek, beantwoord.

Download hieronder het volledige dossier in pdf-formaat.
[1] Een intersectioneel perspectief is hetzelfde als een kruispuntperspectief. Zie voor meer informatie de handleiding "Intersectioneel denken" van ella vzw.

[2] Voor ‘Ga ervoor’ schreven zich hoofdzakelijk vrouwen met ondernemingszin met een migratiegeschiedenis in. Ook enkele ‘witte’ vrouwen namen deel aan de e-cursus evenals een handjevol mannen. TradAction en ella gaven de video’s inhoudelijk vorm op basis van de eigen expertise. Voor de content vertrokken we van de posities en noden van pre-startende vrouwen met een migratieachtergrond. De video’s hadden thema’s als ‘jobs als zelfstandige’, communicatie, marketing, omgaan met weerstand en het bepalen van een goede prijs. De deelne.e.m.st.ers werden actief opgevolgd in een gesloten Facebookgroep.

[3] Informatie over het event Mind Your Business vind je hier.

[4] Pre-starters zijn mensen (v/x/m) die zich oriënteren op zelfstandig ondernemerschap of vrouwen en mannen die effectief bezig zijn met de opstart van hun eigen zaak. Starters zijn reeds begonnen als zelfstandig onderne.e.m.st.er.

[5] ella raadpleegde voor dit dossier enkel recente (onderzoeks)literatuur (materiaal dat verscheen na 2010).