U bent hier

Praktijkboek MobiElla

 

PROJECT MOBIELLA: PRAKTIJKBOEK

In september 2017 startte ella met een nieuw project: Mobiella. Het project werd ondersteund door  OCMW Gent en gaat over Vervoersarmoede bij kansarme vrouwen van etnisch-culturele  minderheden in de stadswijk Nieuw Gent. Het project bestaat uit een actieonderzoek waarin gepeild  wordt naar de mobiliteitsuitdagingen bij etnische minderheidsvrouwen. In een eerste fase brachten de  vervoerspatronen, vervoersmiddelen en knelpunten van de deelnemers in kaart gebracht worden. In  een tweede fase spraken we met sleutelinformanten van sociale organisaties, welzijnsorganisaties en  mobiliteitsverantwoordelijken van de Stad Gent. In een derde fase formuleerden we een concreet  voorstel tot actie op het terrein en boden we concrete oplossingen aan.  Het doel is om  vrouwengemeenschappen te empoweren, om samen actiemogelijkheden te formuleren en  verschillende communicatiekanalen met burgers te installeren. Tot slot verwerkten de projectresultaten  worden in een praktijkboek om de methodiek en resultaten te kunnen overdragen naar  andere stadswijken. Voor meer informatie, contacteer projectmedewerker Carolina Mojica. Lees en download het praktijkboek hier (link naar pdf hieronder).