U bent hier

Over ella

 

In 1999 werd het Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen opgestart als een project binnen het toenmalige ICCM (Intercultureel Centrum voor Migranten) en werd een Vereniging zonder winst in 2000. Het actieonderzoek van 1999 dat de allochtone vrouwenverenigingen in Vlaanderen en Brussel in kaart bracht, toonde immers de nood aan een specifieke ondersteuning m.b.t. meisjes en vrouwen uit etnische minderheidsgroepen, gezien hun participatie vaak gering is en zij vaak niet volwaardig aan bod komen binnen zowel de structuren van het minderhedenbeleid als binnen de vrouwenbeweging. Sindsdien is de organisatie echter geëvolueerd in haar missie en is de directe ondersteuningsfunctie t.a.v. individuen (meisjes/vrouwen of hulpverleners) en organisaties niet meer onze kerntaak. Maar ella ontwikkelt en implementeert wel kennis vanuit, met en voor de doelgroep, voor intermediairen en werkt aan sensibilisering in de bredere maatschappij.

In 2010 veranderde SAMV dan ook haar naam in ‘ella, kenniscentrum gender en etniciteit’. Hiermee wil ella niet alleen komaf maken met de problematische term ‘allochtoon’ ten voordele van de neutralere term ‘etnisch-culturele minderheden' (ECM). Ella wil ook een kruispunt-perspectief integreren waarbij we ons ook op de relaties tussen meisjes, vrouwen en jongens en mannen onderling richten, en rekening houden met andere verschillen zoals socio-economische status, religie  of levensbeschouwing en seksuele identiteit. Na meer dan een decennium is uiteraard ook de groep ‘etnisch-culturele minderheden’ in Vlaanderen steeds meer divers geworden. Daar waar SAMV aanvankelijk zich hoofdzakelijk op meisjes en vrouwen van Marokkaanse en Turkse achtergrond richtte, trachten we nu onze focus te verbreden naar de empowerment van meisjes en vrouwen, maar ook jongens en mannen van allerlei origines vanuit genderperspectief.   

Tot slot is ella volop haar rol als ‘kenniscentrum’ aan het uitbouwen en exploreren. Er is vandaag meer dan ooit nood aan gedegen, gedragen en toepasbare kennis over gender en etniciteit in Vlaanderen. Ella heeft jarenlange ervaring in de ontwikkeling en toepassing van kennis, methodieken en vormingen in de praktijk, onderhoudt dichte contacten met de doelgroep(en) en heeft gedreven en geëngageerde medewerkers en vrijwilligers die wetenschappelijk geschoold en/of ervaringsdeskundig zijn op het vlak van gender en etniciteit. Deze combinatie maakt dat ella een unieke expertisecentrum is op vlak van kennisontwikkeling en –toepassing, en een blijvende cruciale rol te vervullen heeft in een maatschappij en wereld waarin ongelijkheid, discriminatie, en onderdrukking op basis van gender en etniciteit nog lang niet van de baan zijn.

Ella vzw is een onafhankelijke organisatie. Naast de inzet van vrijwilligers, worden wij gesubsidieerd als ad nominatim partner van het Vlaamse Gelijke Kansen Beleid en via een subsidieovereenkomst met het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse Overheid. Andere projecten worden gefinancierd via projectsubsidies.

Uitgebreide informatie over onze missie vind je hier