U bent hier

Project Inclusief werken in de praktijk

(1 december 2016-30 november 2017)

Dit project, dat ondersteund wordt door het departement Economie & Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgezet in de vorm van een vormings- en trainingstraject dat bestaat uit verschillende luiken. Alle luiken behandelen niet enkel discriminatie als fenomeen, maar bespreken ook de rol van van vooroordelen, stereotypen, beeldvorming,... die uiteindelijk kunnen leiden tot discriminatie. Ieder luik behandelt ten slotte ook manieren om uitsluiting of discriminatie te vermijden.

Luik 1 voorziet in een vorming over discriminatie bij werving en selectie.
Doel van dit luik: inzicht bieden in hoe mechanismen van in- en uitsluiting kunnen sluitpen in instrumenten van werving en selectie, en hoe vermijden dat men ongewild in deze processen discrimineert.
Doelpubliek: Professionelen die werken in het domein van werving en selectie, HR-verantwoordelijken, preventieadviseurs, syndicaal afgevaardigden, kaderleden.

Luik 2 voorziet een vorming over discriminatie op de werkvloer.
Doel van dit luik: discriminatie gebeurt niet enkel in het aanwervingsproces, het kan ook plaatsvinden nadat de aanstelling is gebeurd (op de werkvloer, wat betreft de kwaliteit van de job, de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot opleiding en promotie,...)
Doelpubliek: HR-verantwoordelijken, leidinggevenden, preventieadviseurs, syndicaal afgevaardigden, kaderledenteamverantwoordelijken, en breed: iedereen die samenwerkt met anderen in een bedrijfs- of organisatiecontext.

De vormingspakketten in beide luiken bestaan uit verschillende methodieken. Het gaat om interactieve vormingen, die worden aangepast aan de context van het bedrijf in kwestie. Meerdere projectpartners hebben bovendien ervaring in het inzetten van kansengroepen in vormingswerk, waardoor de vorming gegeven wordt door een mix aan profielen. Dit biedt niet alleen een meerwaarde voor de deelnemers aan de vorming, maar ook voor hen die de vorming geven. Zij nemen een actieve rol op, er wordt niet enkel over hen gesproken.  De vormingen zijn dus niet enkel een aanbod aan bedrijven en organisaties, ze betekenen ook een versterking van de doelgroepen zelf, door hen in te schakelen als mede-lesgevers.

Het project wordt uitgevoerd in 4 fases:

FASE 1 (2M)
- Scan van belangrijkste noden van de sectoren
- Na deze verkenning wordt een lijst opgemaakt van ondernemingen die we tijdens de projectduur een vormingstraject zullen aanbieden.

FASE 2 (3M)
- Uitwerking van de vormingspakketten op maat van de geselecteerde ondernemingen.
De vormingen worden gegeven door de projectmedewerker van ella vzw, samen met personen die tot de kansengroepen behoren. De match zal telkens gebeuren in samenwerking met de partners.

FASE 3 (6M)
- uitvoering van de vormingen.
Tijdens deze fase wordt een logboek bijgehouden van het verloop van de vormingen, reacties van lesgevers en deelnemers, opvolging binnen de onderneming, ontstane netwerken, etc. Op die manier kan er achteraf een vlotte evaluatie en bijsturing gebeuren.

FASE 4 (1M)
- evaluatie

Projectpartners: Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Kif Kif, Hand in Hand tegen Racisme, Minderhedenforum, Uit De Marge. 

Voor meer informatie over dit project, contacteer Silke Hartmann